Spørgsmål til konceptet

Har du spørgsmål til T.E.G. Solution-konceptet?
Ønsker du at afholde/udbrede T.E.G. Solution i en kommune eller region udenfor Region Syddanmark? 
Ønsker du at blive klogere på noget helt tredje?

Kontakt projektleder Anita Dahlberg på and@sde.dk / 2277 6599.
Du kan også undersøge de spørgsmål, som ofte stilles, her på siden.

FAQ

Har du yderligere spørgsmål til T.E.G. Solution bedes du kontakte Anita Dahlberg på and@sde.dk / 2277 6599.

Hvad er T.E.G. Solution?

T.E.G. Solution er et innovativt lærings- og vejledningsspil designet til at engagere elever i den grønne omstillng gennem interaktiv og praksisnær undervisning. Spillet integrerer elementer af gamification og moderne teknologi for at gære læringen både sjov og menignsfuld, samtidig med at eleverne får indsigt i, hvordan erhvervsuddannelser kan bidrage til den grønne omstilling.

Hvordan booker jeg T.E.G. Solution for min skole?

Du skal kontakte en facilitator eller kontaktperson inden for din kommune. Vedkommende vil hjælpe dig med at bokke forløbet. Du vil modtage et bekræftelsesbrev, en rimnder 14 dage før besøget samt en reminder 2 dage før besøget. Find din kontaktperson i fanerne i toppen af denne side.

Hvem kan booke T.E.G. Solution forløbet?

T.E.G. Solution kan bookes af alle 7. (sidste halvår) og 8. klasser (første halvår) i Region Syddanmark.

Hvad indgår i T.E.G. Solution forløbet?

Forløbet inkluderer opgaver og aktiviteter relateret til den grønne omstilling, erhvervsuddannelser og skolernes grundfag. Eleverne vil gennem spillet lære om de 9 Planetary Boundaries, udforske løsninger på miljøudfordringer og forstå, hvordan forskellige karriereveje inden for erhvervsuddannelser kan bidrage hertil.

Må vi vise og se Breaking Boundaries på Netflix?

Vi anbefaler at eleverne ser dokumentaren Breaking Boundaries på Netflix. Den giver en grundig og engagerende indsigt i klimakrisens komplekse udfordringer, hvor den også præsenterer de 9 Planetary Boundaries.

Netflix tillader at dokumentarfilmen bliver vist i uddannelsesøjemed. Det skal ske gennem en aktiv Netflix-konto og må gøres én gang pr. klasse.

Kilde: Netflix.com 

Er der nogen omkostninger forbundet med T.E.G. Solution forløbet?

Nej. Et forløb med T.E.G. Solution er gratis og støttet af Region Syddanmarks Uddannelsespulje. Vi har iPads, udstyr og plakater med, når vi besøger din skole. Vi skal dog bruge et klasselokale med SmartBoard.

Hvordan forbereder min skole/klasse sig til T.E.G. Solution forløbet?

Ved booking af T.E.G. Solution vil du modtage et bekræftelsesbev, som giver dig instrukser for, hvordan dagen forløber samt vores opfordringer til forberedelse. I kan med fordel se Netflix-dokumentaren “Breaking Boundaries”. Den må lovligt ses i uddannelsesøjemed fra private kontoer.

Derudover skal klassen inddeles i hold á 3-4. Der skal være mindst én læsestærk elev i hver hold.

Hvad er læringsmålene med T.E.G. Solution forløbet?

T.E.G. Solution bidrager til den kollektive uddannelsesvejledning. Spillet inddrager STEM-fagene og skolernes grundfag.
Målet med T.E.G. Solution er at give eleverne en dybere forståelse for den grønne omstilling, deres uddannelsesvalg og samspillet herimellem.

Hvad sker der, hvis vi skal aflyse eller ombooke vores session?

Hvis der er behov for aflysninger eller ombooking, skal du kontakte din facilitator/kontaktperson inden for din kommune. Du kan finde vedkommende i fanerne ovenfor dette segment. 

Kan du ikke få kontakt, skal du ringe til Kirsten Ulstrup på  6312 6802.