Opgave:

VINDENS ENERGIFag
:
Matematik
– Natur/teknologi
– Geografi

Planetary boundaries:
– PB 1: Klimaforandring
– PB 7: Ændring i ferskvandsforbrug
– PB 9: Introduktion af nye enheder


 

En vigtig del af en vindmølles design er dens vinger. Størrelsen på vingerne spiller en stor rolle i, hvor meget vindenergi vindmøllen kan omdanne til elektricitet.

Din opgave:
Forestil dig, at du hjælper en ingeniør med at forstå, hvor store vindmøllens vinger skal være. Du ved, at hver vinge på vindmøllen har form som en meget lang og smal trekant.

Du får følgende oplysninger:

  • Hver vinge er 30 meter lang.
  • Bredden af vingen ved basen er 3 meter.

Spørgsmål:

  1. Tegn en trekant, der repræsenterer en vinge. Husk, trekanten skal være lang og smal.
  2. Beregn arealet af trekanten. Husk, at arealet af en trekant er , hvor højden er længden af vingen, og grundlinjen er bredden af vingen ved basen.
  3. Hvis vindmøllen har 3 vinger, hvad er det samlede areal af alle vingerne?

Til overvejelse:

  • Hvorfor tror du, at størrelsen på vingerne er vigtig for en vindmølle?
  • Hvordan kan størrelsen på vingerne påvirke, hvor meget energi vindmøllen kan generere?

 

Historien om Vindmøller

Vindmøller – fremtidens energi

Vindmøller har været brugt i mange århundreder. Tidlige former for vindmøller blev brugt til at male korn og pumpe vand. De moderne vindmøller, som vi kender dem i dag, begyndte at blive udviklet i 1970’erne som reaktion på oliekrisen, hvor verden søgte alternative energikilder.

Teknologien bag vindmøller udvikler sig konstant. Fremtidens vindmøller forventes at blive endnu mere effektive og miljøvenlige. Forskere arbejder på at løse udfordringerne, så vindenergi kan spille en endnu større rolle i vores stræben efter bæredygtig og ren energi.

Vindmøller og planetary boundaries

Når vi taler om vindmøller og deres rolle i vores verden, berører vi flere planetary boundaries. Disse grænser er videnskabeligt definerede tærskler, som beskriver de kritiske grænser for Jorden, og som vi bør undgå at overskride for at bevare vores planets sundhed og stabilitet.

PB 1: Klimaforandringer

Et centralt element i vores opgaver om vindmøller er klimaforandringer. Vindmøller producerer vedvarende energi, hvilket er afgørende for at mindske vores afhængighed af fossile brændstoffer. Ved at erstatte kul, olie og naturgas med vindenergi bidrager vi til at reducere udslippet af drivhusgasser, hvilket er essentielt for at bremse klimaforandringerne. Dette hjælper os med at holde os inden for den planetære grænse for klimaforandringer, som handler om at begrænse den globale opvarmning.

PB 7: Frisk vand

Selvom det måske ikke umiddelbart er tydeligt, spiller vindmøller også en rolle i forhold til den planetære grænse for ferskvandsbrug. Ved at anvende vedvarende energikilder som vindenergi reducerer vi behovet for vandintensive energiformer, såsom termiske kraftværker, der bruger store mængder vand til afkøling. Dette hjælper med at bevare vores ferskvandsressourcer.

PB 9: Biodiversitet

En anden relevant planetær grænse er biosfærens integritet, som omfatter bevaring af biodiversiteten og naturlige levesteder. Vores opgaver berører dette emne, når vi overvejer placeringen af vindmøller for at undgå skade på dyreliv, især fugle og flagermus. Ved at vælge vindmøllernes placering omhyggeligt og med respekt for naturen, kan vi bidrage til at bevare biodiversiteten.

 

Er du nysgerrig på at arbejde med noget inden for dette emne? Ta’ en erhvervsuddannelse!

Ervhervsuddannelser åbner dørene for en spændende og innovativ karriere og fremtid. Der er flere erhvervsuddannelser, som har relevans inden for emnerne i opgaven:

Elektriker

Som elektriker kan du specialisere dig i opsætning og vedligeholdelse af de elektriske systemer i vindmøller. Du lærer om elektriske installationer, fejlfinding og sikkerhedsprocedurer, som er essentielle i vindmølleindustrien.

Industritekniker

Industritekniker spiller en nøglerolle i fremstillingen af vindmøllernes mekaniske komponenter. Uddannelsen fokuserer på arbejde med metal, maskinbearbejdning og forståelse af komplekse maskiner – færdigheder, som er afgørende for at bygge og vedligeholde vindmøller.

Teknisk designer

Tekniske designere er involveret i designprocessen af vindmøller. Uddannelsen giver kompetencer inden for teknisk tegning, CAD (computer-aided design), og forståelse for konstruktion og design, hvilket er nødvendigt for at skabe effektive og holdbare vindmøller.

Automatik- og procesuddannelsen

Denne uddannelse fokuserer på styringssystemer og automation, som er centrale aspekter i driften af vindmøller. Du lærer om programmering af styresystemer, fejlfinding og optimering af automatiserede processer.