Opgave:

Træets alderFag
:
Matematik
– Natur/teknologi

Planetary boundaries:
– PB 1: Klimaforandring
– PB 5: Forsuring af havene
– PB 8: Ændring i skovdække


 

Hvordan finder man ud af det?

En vigtig del af skovens cyklus er at træerne har den rette omdriftsalder, når vi fælder dem. Som fagpersoner har vi selvfølgelig fordelen af at kunne læse på vores skovkort, hvornår træerne er plantet.

En anden måde at aldersbestemme træer på er ved at tælle det vi kalder årringe. En årring består af vårved (den lyse del) og høstved (den mørke del). Vårveddet dannes om foråret når træet springer ud, vårveddet er tyndcellet fordi træet har stort behov for vand og næring, derfor er det ikke så stærkt.

Høstved dannes senere på året hvor behovet for vand ikke er så stort, cellerne er derfor tættere og veddet er mere stærkt.

 

Knap: Elbilen

Opgaver:

Gå en tur i skoven og find et stød/nyskovet træ eller få en skive træ inde i klassen. Find ud af følgende:
 1.  Hvor gammelt blev træet?
  Gæt først og tæl derefter årringene. En årring består inderst af en lys del (vårved) omgivet af en mørk, smallere del (høstved).
  Tæl de mørke årringe for at aldersbestemme.
 2.  Find årringen for det år du blev født. Tæl årringene fra barken og indefter. Markér med en kortnål.
 3.  Hvor mange år er træet ældre end dig?
 4.  Find årringen for det år hvor du begyndte i skole. Sæt en kortnål.
 5.  Hvilket årstal startede træets liv?
 6.  Hvis årringene ikke er lige brede, så er træet ikke vokset lige meget hvert år. Mål nogle brede og smalle årringe. Hvor meget måler den bredeste årring? Den smalleste?
 7.  Hvilket årstal er træet vokset ekstra meget?
 8.  Hvilket årstal er det vokset meget lidt?
   

Er du nysgerrig på at arbejde med noget inden for dette emne? Ta’ en erhvervsuddannelse!

Ervhervsuddannelser åbner dørene for en spændende og innovativ karriere og fremtid. Der er flere erhvervsuddannelser, som har relevans inden for emnerne i opgaven:

Landbrugsuddannelsen

Her lærer du at drive og udvikle landbrug med fokus på både konventionelle og bæredygtige landbrugsmetoder. Eleverne lærer om jordforvaltning, dyrehold, planteproduktion og moderne landbrugsteknologi. Der er stor fokus på, hvordan man driver landbrug på en måde, der reducerer miljøpåvirkningen og fremmer CO2-neutralitet.

Gartner

På gartneruddannelsen fokuserer du på dyrkning af planter – både til fødevareproduktion og dekorative formål. Gartnere kan arbejde med at udvikle bæredygtige dyrkningsmetoder, der mindsker CO2-udledningen og andre miljøbelastninger.

Skov- og naturtekniker

Med fokus på forvaltning og pleje af skov- og naturarealer, giver uddannelsen dig metoder og teknikker til at bevare og forbedre jordens kvalitet og biodiversitet. Skov- og naturteknikere kan også involvere sig i projekter som omdannelse af landbrugsjord til lavbundsjord.

Ernæringsassistent

Som ernæringsassistent kombinerer du din viden om ernæring og madlavning med en fortståelse for den grønne omstilling og, hvordan fødevaren er produceret. Du lærer, hvordan mad påvirker kroppen, og hvordan fødevarevalget påvirker planeten. Du er dermed brobygger mellem bæredygtig landbrugsproduktion og forbrugernes spisevaner, hvilket er afgørende for vores fødevarekultur.