Opgave:

Livshistorier


Fag:
Dansk


 

En livshistorie fortæller historien om et menneskes liv, og er en god måde at lære en ældre borger at kende på, og derfor bliver livshistorier også brugt ude på landets plejehjem og plejecentre. Når plejepersonalet kender til borgerens livshistorie, er det lettere for dem at inddrage, forstå og anerkende borgeren. En livshistorie kan både være til hjælp for plejepersonalet, for de pårørende og for borgeren selv.

For at forstå en ældre borgers livshistorie, må man også sætte sig ind i, og forstå hvor hurtigt tingene ændrer sig i verden.

Opgaver

Du skal nu i gang med at skrive en livshistorie, men først skal du lave en lille øvelse med din egen livshistorie som den ser ud indtil videre

Lav en linje på et ark papir: I____________________________________________________________________I

Sæt din fødselsdato ind på den første pind og datoen i dag på den sidste pind. Lav herefter nedslag på din tidslinje ved særlige begivenheder i dit liv. Det kan være din første skoledag, den dag du blev storebror eller storesøster, den dag du flyttede, da du fik et kæledyr, en kæreste, da du mødte din bedste ven osv.

Del din livshistorie med en klassekammerat.

Selve opgaven:

  1. se dokumentaren ”Skøn, skæv og 98 år”, der handler om Tove på 98:
    Tryk på billedet herunder for at se den på DR:

  1. Tag noter under udsendelsen, og hav en linje på et ark papir hvor du kan lave vigtige nedslag, så du efterfølgende kan skrive Toves livshistorie

  1. Skriv en sammenhængende og berettende tekst der kort fortæller Toves livshistorie. Du kan komme ind på følgende punkter: præsentation, fødested og opvækst, skolegang og arbejde, familie og venner, vigtige begivenheder, interesser og aktiviteter før og nu, og vaner.

Refleksionsspørgsmål

  • Hvorfor giver det mening at kende til et menneskes livshistorie?
  • Hvordan tænker du at plejepersonalet bedre kan forstå, anerkende og inddrage en borger i de daglige gøremål på et plejecenter hvis de kender til borgerens livshistorie?
  • Hvad ville du synes var vigtigt hvis andre skulle skrive din livshistorie?

Er du nysgerrig på at arbejde med noget inden for dette emne? Ta’ en erhvervsuddannelse!

Ervhervsuddannelser åbner dørene for en spændende og innovativ karriere og fremtid. Der er flere erhvervsuddannelser, som har relevans inden for emnerne i opgaven:

Social- og sundhedsassistent

Som social- og sundhedsassistent spiller du en nøglerolle i at fremme sundhed og trivsel inden for rammerne af bæredygtig udvikling, hvilket er afgørende for at opretholde planetens grænser. Uddannelsen fokuserer på at udstyre dig med færdigheder til at monitorere og reagere på sundhedsændringer hos borgere og patienter, understøttende deres velvære på en måde, der også tager hensyn til miljømæssig bæredygtighed.

Pædagogisk assistent

På uddannelsen til pædagogisk assistent bliver du udstyret til at fremme bæredygtig udvikling gennem dit arbejde med børn, unge, og voksne. Du lærer at facilitere aktiviteter, der ikke kun styrker trivslen hos dine målgrupper, men også fremmer bevidsthed og respekt for vores miljø. Dette inkluderer at integrere bæredygtighed i leg og læring, såvel som at motivere og støtte andre i deres personlige og sociale udvikling med øje for planetens grænser.

Social- og sundhedshjælper

På uddannelsen til social- og sundhedshjælper får du kompetencer til at levere bæredygtig pleje og omsorg. Du lærer, hvordan man støtter borgere med behov for professionel pleje, med en tilgang der mindsker miljøpåvirkningen. Dette omfatter miljøvenlige metoder til personlig pleje, bæredygtig madtilberedning, effektivt rengøring og tøjvask, samt reducering af affald og ressourceforbrug.

Mediegrafiker

Er du mere interesseret i at formidle fx livshistorier ved brug af visuelle, grafiske og digitale løsninger, er mediegrafiker noget for dig. Du uddanner dig til at arbejde med grafisk design, layout og produktion af medier og derigennem formidle historier og identiteter på en kreativ og engagerende måde.