Opgave:

Jagten på bakterier


Fag:
Biologi


 

Inden for sundhedssektoren er bakterier noget man skal have respekt for. I hvert fald de sygdomsfremkaldende af slagsen, dem vi kalder for patogene bakterier. Velfærdsmedarbejdere som arbejder med syge og sårbare målgrupper, skal passe meget på ikke at overføre bakterier eller andre mikroorganismer fra én patient til en anden patient – for ellers kan patienterne risikere at blive endnu mere syge end de er i forvejen, og det må helst ikke ske.

I skal nu ud at jagte bakterierne på jeres skole. Bakterier er jo egentlig så små, at man ikke kan se dem, men I skal synliggøre dem ved hjælp af en petriskål med kødagar i. Mennesker er ligesom bakterier i en petriskål. Bakterierne er begrænset ad petriskålens grænser. Menneskets grænse er jordens ressourcer, og der er grænser for vækst, ligesom der vil være i jeres petriskåle i dette forsøg. Kødagaren i petriskålen er der for at sikre bakterierne næring, ligesom vi mennesker har brug for næring som naturen laver via fotosyntesen til os.

Opgaver

I skal i gruppen få udleveret:

  • en petriskål med agar
  • en steril vatpind
  • en tusch

Når I har fået udleveret hvad I skal bruge, skal I nu i gruppen snakke om hvor på jeres skole kunne der risikere at være mange bakterier. I kan vælge 2 steder, disse steder skal I pode med jeres vatpind.

I sætter nu en streg midt på petriskålen, så I har 2 overflader i samme petriskål.

Selve opgaven:

I skal nu gå hen til den første overflade hvor I tænker der kunne være mange bakterier. Hvorfor vælger I netop denne overflade? Begrund jeres svar.
Derefter tager I jeres vatpind, og poder den overflade I formoder har mange bakterier. Når I har podet overfladen, overfører I jeres vatpind til petriskålen og kører den forsigtigt hen over petriskålens ene overflade (I har jo delt den i 2 med tusch). I har nu overført bakterier fra jeres valgte overflade til petriskålen.

HUSK AT BRUGE EN NY SIDE AF VATPINDEN NÅR I SKAL LAVE FORSØGET PÅ EN NY OVERFLADE.

Reflektionsspørgsmål:

Hvordan tror I nu at bakterierne bliver synlige for jer, og hvor længe tror I der går? Husk hvad der står i introduktionen, bakteriernes overlevelse er afhængige af petriskålens muligheder og begrænsninger, ligesom vi mennesker er af klodens muligheder og begrænsninger.

Er du nysgerrig på at arbejde med noget inden for dette emne? Ta’ en erhvervsuddannelse!

Ervhervsuddannelser åbner dørene for en spændende og innovativ karriere og fremtid. Der er flere erhvervsuddannelser, som har relevans inden for emnerne i opgaven:

Social- og sundhedsassistent

Som social- og sundhedsassistent spiller du en nøglerolle i at fremme sundhed og trivsel inden for rammerne af bæredygtig udvikling, hvilket er afgørende for at opretholde planetens grænser. Uddannelsen fokuserer på at udstyre dig med færdigheder til at monitorere og reagere på sundhedsændringer hos borgere og patienter, understøttende deres velvære på en måde, der også tager hensyn til miljømæssig bæredygtighed.

Social- og sundhedshjælper

På uddannelsen til social- og sundhedshjælper får du kompetencer til at levere bæredygtig pleje og omsorg. Du lærer, hvordan man støtter borgere med behov for professionel pleje, med en tilgang der mindsker miljøpåvirkningen. Dette omfatter miljøvenlige metoder til personlig pleje, bæredygtig madtilberedning, effektivt rengøring og tøjvask, samt reducering af affald og ressourceforbrug.

Klinikassistent

Som klinikassistent lærer du at assistere tandlæge og tandplejer i deres daglige arbejde, herunder håndtering af udstyr og materialer, der kræver høj hygiejnestandard. Jobbet er afgørende for at forhindre overførsel af bakterier og andre patogener i en dental klinik.

Pædagogisk assistent

Når du har med børn og ældre at gøre, er det vigtigt at have en god forståelse af hygiejne og smitteforebyggelse. Som pædagogisk assistent får du kompetencer til at lære grundlæggende hygiejnisk praksis fra dig. Du har et vigtigt job i at undervise børn og andre i vigtighede naf god hygiejne i diverse situationer.