Opgave:

Hvor meget CO2 er der i et træ?Fag
:
Matematik
– Natur/teknologi

Planetary boundaries:
– PB 1: Klimaforandring
– PB 5: Forsuring af havene
– PB 8: Ændring i skovdække


 

Hvordan finder man ud af det?

 Tag ud i skoven eller et andet sted med træer.

Find sammen i små grupper og vælg et træ, det er det i skal bruge til opgaven.

Det kan være svært at udregne det præcis rumfang og CO2 optag af et træ.

I skal derfor øve jer i at være kritiske over for jeres egene og andres beregninger og resultater.

 

Knap: Elbilen

Opgaver:

 1. Først skal I finde rumfanget af træet. I starter med at beregne højden på træet og finde diameteren af træet i brysthøjde (husk alle tallene skal være i meter 😉)
   
 2. Nu kan i regne ud hvor meget CO2 der cirka er gemt i jeres træ.
   
 3. I et CO2-molekyle er der tre atomer. Hvis vi antager, at de vejer lige meget, hvor meget vejer kulstoffet i et ton CO2 så? Hvor meget kulstof er der i jeres træ? 
   
 4. Vi sender hver omkring 17 tons CO2  ud i atmosfæren om året. Hvor mange af den størrelse træer som i har valgt, skal der være for at lagre så meget CO2
   
 5. Vi er seks millioner mennesker i Danmark, så hvor mange træer skal vi have for at oplagre alt den CO2, som vi udleder årligt? 
   
 6. Udpeg det antal træer, som I mener, at der går til en gennemsnitlig danskers årlige udledning af CO2
   
 7. Gå sammen med en anden gruppe. I skal nu vise jeres beregninger for hinanden og fortælle hvad i har fundet ud af. Er i enige i deres resultater ?

8.  Bonus opgave 😊. Nu har i styr på matematikken og kan hurtigt lave et par udregninger mere, mens i venter på de andre grupper bliver færdige. Lav opgave 1 & 2 på et lille ungt træ og et større voksent træ. Hvor står er forskellen på deres evne til at gemme CO2 ?
 

 

Vigtige oplysninger til opgaverne:

 • Træets rumfang

  Vi kan regne på træets rumfang, som om det var en cylinder. Det er ikke helt præcist, men det er det tætteste vi kan komme, mens træet stadig er stående.

  Omkreds = Pi x diameter
  Arealet af en cirkel = Pi x R2
  M3 = areal x H

  Træer altid måles i kubikmeter M3 når de står på rod.

  Træets højde

  Når I skal måle højden på et træ, kan I gøre sådan:

  1. Find en pind, der er cirka en meter lang.
  2. Hold pinden lodret i strakt arm ud fra kroppen.
  3. Sigt med øjet mod træet, der skal måles. Den nederste del af pinden ved din hånd skal flugte med træets rod.
  4. Flyt dig indtil den øverste del af pinden flugter med træets top. Når hele træets højde passer med pinden, skal du blive stående. Få en af dine holdkammerater til at måle afstanden fra træet til dig. Afstanden svarer til træets højde.

  Hvor meget CO2 kan et træ oplagre?
  Et træ har cirka optaget 1 ton CO2 for hver kubikmeter stamme og grene.

  For at lave beregningerne og opgaverne, skal du bruge højden (H) og diameteren i brysthøjde (D), begge dele målt i meter, Har i svært ved at måle en brugbar diameter, kan i måle omkredsen i brysthøjde og omregne den til diameter og derefter radius. Brysthøjde i skovbrug er altid 1.3 meter 😊

Er du nysgerrig på at arbejde med noget inden for dette emne? Ta’ en erhvervsuddannelse!

Ervhervsuddannelser åbner dørene for en spændende og innovativ karriere og fremtid. Der er flere erhvervsuddannelser, som har relevans inden for emnerne i opgaven:

Landbrugsuddannelsen

Her lærer du at drive og udvikle landbrug med fokus på både konventionelle og bæredygtige landbrugsmetoder. Eleverne lærer om jordforvaltning, dyrehold, planteproduktion og moderne landbrugsteknologi. Der er stor fokus på, hvordan man driver landbrug på en måde, der reducerer miljøpåvirkningen og fremmer CO2-neutralitet.

Gartner

På gartneruddannelsen fokuserer du på dyrkning af planter – både til fødevareproduktion og dekorative formål. Gartnere kan arbejde med at udvikle bæredygtige dyrkningsmetoder, der mindsker CO2-udledningen og andre miljøbelastninger.

Skov- og naturtekniker

Med fokus på forvaltning og pleje af skov- og naturarealer, giver uddannelsen dig metoder og teknikker til at bevare og forbedre jordens kvalitet og biodiversitet. Skov- og naturteknikere kan også involvere sig i projekter som omdannelse af landbrugsjord til lavbundsjord.

Ernæringsassistent

Som ernæringsassistent kombinerer du din viden om ernæring og madlavning med en fortståelse for den grønne omstilling og, hvordan fødevaren er produceret. Du lærer, hvordan mad påvirker kroppen, og hvordan fødevarevalget påvirker planeten. Du er dermed brobygger mellem bæredygtig landbrugsproduktion og forbrugernes spisevaner, hvilket er afgørende for vores fødevarekultur.