Opgave:

Hvad er fotosyntese?Fag
:
Matematik
– Natur/teknologi

Planetary boundaries:
– PB 1: Klimaforandring
– PB 5: Forsuring af havene
– PB 8: Ændring i skovdække


 

Her lærer du om fotosyntese og hvordan planter rent faktisk laver energi.

Har du nogensinde tænkt over, at træer og planter ikke spiser noget?

De står bare der og vokser – men de får ikke noget mad og smutter aldrig en tur forbi KFC på vej hjem fra skole.

Fotosyntese

Træer og alle andre grønne planter kan selv danne det plantestof, de er bygget af. De bruger solens energi og helt simple byggesten, som findes næsten overalt: Vand fra jorden – og CO2 fra luften. 

Fotosyntesen ser sådan ud:

6 CO2 +6 H2O + lys           C6H12O6 + 6 O2 eller kuldioxid + vand + lys bliver til sukker + ilt

Når det er lyst, kan de grønne blade fange CO2 fra luften. CO2 er en gas, som optages gennem plantens spalteåbninger, nogle bittesmå huller på undersiden af blade og nåle, de ligner faktisk en mund med læber der åbner og lukker.

Inde i bladet bliver CO2 bundet sammen med vand og lavet om til sukker. Det sukker laver træet om til stivelse – som kan laves om til træ, grene, frugter, blade og rødder. På den måde bliver CO2 bundet inde i træet som kulstof. 

Der er kun ét affaldsstof. Det er ilt som mennesker og planter bruger, når de ånder.  

I forsøget her kan du undersøge hvordan grønne blade laver ilt ved fotosyntese.

Ordet “Fotosyntese”

Det er et langt ord, men delt op er det lettere. Foto betyder lys. Syntese betyder at bygge. Lysbygning.

Knap: Elbilen

Opgaver:

Forsøg 1

Du kan let lave forsøget i skoven eller i klassen.

Du skal bruge et tomt og rent glas, f.eks. et syltetøjsglas, og noget ganske almindelig postevand. 

 • Fyld vand i dit syltetøjsglas – og læg et blad ned i vandet. Det skal helt ned under vandet. 
 • Stil glasset udenfor et sted hvor der er sol eller bare meget lys.
 • Lad glasset stå 1 time.
 • Kig på bladet i vandet med dit forstørrelsesglas.

Hvad ser du?

Hvis du kigger godt efter, kan du se en masse små bobler på bladets overflade og langs kanten af glasset. Boblerne er dannet af ilt. Hvorfor? Det er den ilt som bladet danner ved fotosyntesen.

Tegn bladet og iltboblerne.

 

Flere forsøg

Du kan også prøve at lave nogle af disse forsøg.

1) Lys og mørke

Hvad betyder lys for fotosyntesen?

 • Fyld vand i 3 syltetøjsglas.
 • Læg et blad i hvert glas.
 • Stil det ene glas i solen.
 • Stil det andet glas i skygge.
 • Pak det tredje glas ind i en mørk pose eller en trøje.

Vent 1 time.

Stil glassene op på rad og række i skyggen – og undersøg dem for iltbobler med dit forstørrelsesglas. Hvor er der flest? Tæl boblerne og tegn og skriv hvad du finder ud af i et skema, som kan se sådan ud:

Tid Blad i lys Blads i skygge Blad i mørke
O timer

1 time

 

 Du er velkommen til at prøve med flere timer end eksemplet viser.

 

2) Blade fra forskellige planter

Laver forskellige blade, forskellige mængde ilt fra fotosyntese?

 • Fyld vand i 3 – 5 glas
 • Find blade fra forskellige træer og urter.
 • Tag evt. blade fra skygge og lys på samme træ.
 • Læg et blad i hvert glas.
 • Stil alle glas lyst – gerne i solen.

Vent 1 time.

Undersøg ilt-boblerne i de forskellige glas. Hvor er der flest? Hvorfor? Tegn og skriv hvad du finder ud af i et skema. Du kan bruge det tidligere skema som skabelon, i stedet for lys, skygge, mørke, kan du bruge blad 1 -2 -3 – 4- osv.

 

Er du nysgerrig på at arbejde med noget inden for dette emne? Ta’ en erhvervsuddannelse!

Ervhervsuddannelser åbner dørene for en spændende og innovativ karriere og fremtid. Der er flere erhvervsuddannelser, som har relevans inden for emnerne i opgaven:

Landbrugsuddannelsen

Her lærer du at drive og udvikle landbrug med fokus på både konventionelle og bæredygtige landbrugsmetoder. Eleverne lærer om jordforvaltning, dyrehold, planteproduktion og moderne landbrugsteknologi. Der er stor fokus på, hvordan man driver landbrug på en måde, der reducerer miljøpåvirkningen og fremmer CO2-neutralitet.

Gartner

På gartneruddannelsen fokuserer du på dyrkning af planter – både til fødevareproduktion og dekorative formål. Gartnere kan arbejde med at udvikle bæredygtige dyrkningsmetoder, der mindsker CO2-udledningen og andre miljøbelastninger.

Skov- og naturtekniker

Med fokus på forvaltning og pleje af skov- og naturarealer, giver uddannelsen dig metoder og teknikker til at bevare og forbedre jordens kvalitet og biodiversitet. Skov- og naturteknikere kan også involvere sig i projekter som omdannelse af landbrugsjord til lavbundsjord.

Ernæringsassistent

Som ernæringsassistent kombinerer du din viden om ernæring og madlavning med en fortståelse for den grønne omstilling og, hvordan fødevaren er produceret. Du lærer, hvordan mad påvirker kroppen, og hvordan fødevarevalget påvirker planeten. Du er dermed brobygger mellem bæredygtig landbrugsproduktion og forbrugernes spisevaner, hvilket er afgørende for vores fødevarekultur.