Opgave:

Fremtidens fødevareproducent


Fag:
Matematik

– Natur/teknik

Formålet med opgaven er, at I forholder jer til det daglige overforbrug og til “smid-væk-kulturen”.

Planetary Boundaries:
Der er flere Planetary Boundaries i spil i denne opgave. De kan variere afhængigt af hvilke “produkter” I vælger at arbejde med. Det er en del af opgaven, at I selv reflekterer over hvilke Planetary Boundaries, der kan påvirkes.


 

Landmanden har en vigtig rolle i forhold til produktion af fødevare. Det er dem der producerer råvarerne, og det skal de være dygtige til, så de kan levere en høj kvalitet. Der stilles særlige miljøkrav til fremtidens fødevareproduktion, hvor danske landbrug i den grad må ekstensivere produktionen. En af de løsninger landmanden har er udtagning af produktionsjord til lavbundsjord. Her sker reduktionen, når landbrugsdriften stoppes med ophør af dræning, hvormed jorder genopretter naturlige hydrologiske tilstande. 

Opgaver

Forstil dig, at du skal hjælpe en landmand med at udtage jord til lavbundsjord, således, at han reducerer klimaaftrykket og dermed bidrager til co2 neutralitet i 2030.

Du har fået følgende oplysninger fra tænketanken Frej:

Selve opgaver/spørgsmål:

  1. Landmanden har i alt 230 hektar landbrugsjord, og han har planer om at udtage 6% til lavbundsjord, hvor mange hektar er det?
  2. 1 hektar lavbundsjord kan i bedste tilfælde bidrage med 40 tons co2 pr. år, så mange tons co2 bidrages der med i spørgsmål 1? 

Refleksionsspørgsmål

  • Hvad kan der gøres, hvis man vil reducere co2 aftrykker?
  • Hvilket landbrugsdyr laver mindst co2 aftryk?
  • Hvad er dine 3 bedste råd til forbruger som gerne vil købe bæredygtige fødevare? 

Er du nysgerrig på at arbejde med noget inden for dette emne? Ta’ en erhvervsuddannelse!

Ervhervsuddannelser åbner dørene for en spændende og innovativ karriere og fremtid. Der er flere erhvervsuddannelser, som har relevans inden for emnerne i opgaven:

Landbrugsuddannelsen

Her lærer du at drive og udvikle landbrug med fokus på både konventionelle og bæredygtige landbrugsmetoder. Eleverne lærer om jordforvaltning, dyrehold, planteproduktion og moderne landbrugsteknologi. Der er stor fokus på, hvordan man driver landbrug på en måde, der reducerer miljøpåvirkningen og fremmer CO2-neutralitet.

Gartner

På gartneruddannelsen fokuserer du på dyrkning af planter – både til fødevareproduktion og dekorative formål. Gartnere kan arbejde med at udvikle bæredygtige dyrkningsmetoder, der mindsker CO2-udledningen og andre miljøbelastninger.

Skov- og naturtekniker

Med fokus på forvaltning og pleje af skov- og naturarealer, giver uddannelsen dig metoder og teknikker til at bevare og forbedre jordens kvalitet og biodiversitet. Skov- og naturteknikere kan også involvere sig i projekter som omdannelse af landbrugsjord til lavbundsjord.

Ernæringsassistent

Som ernæringsassistent kombinerer du din viden om ernæring og madlavning med en fortståelse for den grønne omstilling og, hvordan fødevaren er produceret. Du lærer, hvordan mad påvirker kroppen, og hvordan fødevarevalget påvirker planeten. Du er dermed brobygger mellem bæredygtig landbrugsproduktion og forbrugernes spisevaner, hvilket er afgørende for vores fødevarekultur.