Opgave:

En kamp mod fremmede stoffer


Fag:
Idræt
– Biologi

Planetary boundaries:
– PB 2: Fremmede stoffer
– PB 3: Nedbrydning af ozonlaget
– PB 6: Udslip af kvælstof


 

Vores planet står over for utallige udfordringer, og en af de mest presserende er forureningen fra fremmede stoffer. Disse stoffer, som ikke naturligt findes i vores miljø, omfatter alt fra industrielle kemikalier til mikroplast, som hver dag trænger ind i vores økosystemer og påvirker alt fra det vand, vi drikker, til de sportsgrene, vi dyrker. Fremmede stoffer repræsenterer en alvorlig trussel mod “planetary boundaries”, de planetariske grænser, som definerer de betingelser, indenfor hvilke menneskeheden kan trives på en sund og bæredygtig planet.

Disse kemikalier og stoffer kan akkumulere i miljøet og i levende organismer, hvor de kan forårsage skade på lang sigt, herunder hormonforstyrrelser i mennesker og dyr, skader på økosystemer og bidrag til tab af biodiversitet. Kampen mod fremmede stoffer er derfor ikke kun en miljømæssig udfordring, men også en sundhedsmæssig og social udfordring, der kræver opmærksomhed, innovation og handling fra alle samfundets sektorer.

I idræt og dagligdagen er vi ofte i kontakt med materialer og udstyr, der kan indeholde skadelige kemikalier. Fra de baner vi spiller på, til det tøj vi ifører os og det udstyr vi bruger, kan der være skjulte trusler, som vi sjældent overvejer. Det er vigtigt at forstå, hvordan disse stoffer kommer ind i vores liv og hvilken indvirkning de har, ikke kun for vores egen sundhed, men for hele planetens velbefindende.

Opgaver

Idrætsudstyr:

Vælg en sportsgren og undersøg, hvilke fremmede stoffer der kan findes i det anvendte udstyr eller tøj. Dette kan være alt fra svømning (klor og andre kemikalier i vandet) til fodbold (kunstgræsbaner og de kemikalier, der anvendes til vedligeholdelse).

Præsentation:

Lav en kreativ præsentation af jeres fund. Dette kan være en plakat, en video eller en PowerPoint-præsentation, hvor I deler jeres viden om, hvordan idrætsudstyr og -faciliteter kan bidrage til problemet med fremmede stoffer.

 

Reflektionsspørgsmål:

Hvorfor er det vigtigt at være opmærksom på fremmede stoffer i vores hverdag og i de sportsgrene, vi dyrker?

På hvilken måde kan vi som individer bidrage til at mindske vores eksponering for og udbredelse af fremmede stoffer?

Er du nysgerrig på at arbejde med noget inden for dette emne? Ta’ en erhvervsuddannelse!

Ervhervsuddannelser åbner dørene for en spændende og innovativ karriere og fremtid. Der er flere erhvervsuddannelser, som har relevans inden for emnerne i opgaven:

Social- og sundhedsassistent

Som social- og sundhedsassistent spiller du en nøglerolle i at fremme sundhed og trivsel inden for rammerne af bæredygtig udvikling, hvilket er afgørende for at opretholde planetens grænser. Uddannelsen fokuserer på at udstyre dig med færdigheder til at monitorere og reagere på sundhedsændringer hos borgere og patienter, understøttende deres velvære på en måde, der også tager hensyn til miljømæssig bæredygtighed.

 

Fitnessuddannelsen

Denne uddannelse fokuserer på træning, ernæring, og generel fysisk sundhed. Kurser i anatomi, fysiologi, og kostvejledning er ofte en del af uddannelsen, hvilket gør brug af både biologiske og idrætslige principper.

 

Social- og sundhedshjælper

På uddannelsen til social- og sundhedshjælper får du kompetencer til at levere bæredygtig pleje og omsorg. Du lærer, hvordan man støtter borgere med behov for professionel pleje, med en tilgang der mindsker miljøpåvirkningen. Dette omfatter miljøvenlige metoder til personlig pleje, bæredygtig madtilberedning, effektivt rengøring og tøjvask, samt reducering af affald og ressourceforbrug.

 

Ernæringsassistent

Selvom dette primært er en uddannelse inden for ernæring, indebærer den en forståelse for biologi og kroppens behov, hvilket er relevant i forbindelse med fysisk aktivitet og sundhed.